Privacy verklaring

Inleiding:
Stichting Historische Motorrace Rockanje verwerkt persoonsgegevens en andere data in
overeenstemming met de
geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn
de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring:
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke
informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in
overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-
privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Stichting Historische Motorrace Rockanje verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en
regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik:
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt,
tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken:
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP
adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens
gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid:
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek
aan en gebruik van de websites van Stichting Historische Motorrace Rockanje en de door contactaanvragen en
nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Stichting Historische Motorrace Rockanje behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.
Stichting Historische Motorrace Rockanje verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website,
het abonneren op de Stichting Historische Motorrace Rockanje-nieuwsbrief en bij een bezoek aan Stichting Historische Motorrace Rockanje evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Stichting Historische Motorrace Rockanje dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in website of Stichting Historische Motorrace Rockanje hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een
e-mail of een brief te sturen naar info@rockanjeclassic.nl of Postbus 502 - 3235 ZG Rockanje.

Stichting Historische Motorrace Rockanje - Postbus 502 - 3235 ZG Rockanje. verstrekt geen persoonsgegevens aan
derden.

Cookies:
De website Rockanjeclassic.nl.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden
geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Stichting Historische Motorrace Rockanje beter te laten
functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Stichting Historische Motorrace Rockanje na kan gaan hoeveel
mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Stichting Historische Motorrace Rockanje gebruikt deze
data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u
een lijst van cookies die geplaatst worden door de Stichting Historische Motorrace Rockanje website en hun
functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren.
Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.
Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of
om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze
cookies krijgt Stichting Historische Motorrace Rockanje inzage in het bezoek op de website. Denk aan
bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan
Stichting Historische Motorrace Rockanje de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de
websitebezoekers. Stichting Historische Motorrace Rockanje kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt.
Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Stichting Historische Motorrace Rockanje cookies op uw pc
plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze
cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Stichting Historische Motorrace Rockanje website
bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
Stichting Historische Motorrace Rockanje plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen
mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de
Stichting Historische Motorrace Rockanje website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen
dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging:
Stichting Historische Motorrace Rockanje heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te
beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke
informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links:
Op de websites van Stichting Historische Motorrace Rockanje zijn een aantal links naar andere websites van
organisaties te vinden. Stichting Historische Motorrace Rockanje kan geen verantwoording dragen met betrekking tot
het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy
Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen:
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Stichting Historische Motorrace Rockanje, dan kunt u
deze richten aan Stichting Historische Motorrace Rockanje - Postbus 502 - 3235 ZG Rockanje., of per e-mail: info@rockanjeclassic.nl
Inzage en correctie van gegevens Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien
deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt
je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring:
Stichting Historische Motorrace Rockanje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy
Verklaring. Stichting Historische Motorrace Rockanje adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er
veranderingen zijn doorgevoerd.