Inschrijving Demo Rockanje Supermoto


Beste Supermoto rijders,


Op zaterdag 16 mei 2020 tijdens de Rockanje Classic Races staat ook de Demo Rockanje Supermoto
weer op het programma op het enige echte duincircuit van het 800 jarige Rockanje.

Er zullen een training en 2 manches verreden worden en er kunnen 25 rijders aan deelnemen.

Let op het is wel een demo, en heeft tot doel om het publiek te enthousiasmeren voor de Supermoto Sport.

We kunnen deze mogelijkheid slechts aan een beperkt aantal rijders bieden i.v.m de ruimte in het programma.
Tijdens deze Demo zal er geen onverharde stuk parcours ter beschikking zijn en wordt er alleen over het
verharde deel van het circuit gereden.
Sluiting inschrijving 31 maart 2020.

Klik hier voor Verklaring / aansprakelijkheidformulier.

Het inschrijfgeld voor deelname aan de Demo Rockanje Supermoto is € 45,00 per deelnemer. 
Dit bedrag dient uiterlijk op 1 mei 2020 te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL88 RABO 0152 2739 21(Rabobank Rockanje)
t.n.v. Stichting Historische Motorrace Rockanje o.v.v.deelname Demo Rockanje Supermoto en naam en rijnummer.
Het bestuur van de Stichting Historische Motorrace Rockanje wenst u veel plezier tijdens de 21e editie van de Rockanje Classic Races.

*** Velden met een * zijn verplicht!