Inschrijving Demo Rockanje Supermoto

Beste Supermoto rijders,

Op zaterdag 21 mei 2022 tijdens de 21 editie van de Rockanje Classic Races staat er ook een demo voor de Supermoto op het programma.

Deze demo zal traditiegetrouw op het enige echte “Duincircuit Rockanje” plaatsvinden, er is geen onverhard stuk parcours dus er wordt alleen over het verharde deel van het circuit gereden.

Let op het is een demo, geen wedstrijd en heeft tot doel om het publiek te enthousiasmeren voor de Supermoto Sport.

Er zullen een training en 2 manches verreden worden.

We kunnen deze mogelijkheid slechts aan een beperkt aantal rijders bieden i.v.m. de ruimte in het programma, er kunnen zo’n 25 rijders deelnemen aan deze demo.

De deelnemer van de Supermoto demo gaat akkoord met de volgende zaken:

Ik doe mee op eigen risico, en in geval van ongeluk-en/of letselschade doe ik afstand van het recht de organisatie SHMR (Stichting Historische Motorrace Rockanje) aansprakelijk te stellen voor geleden schade.

Beoogde deelnemers met rug en of hartklachten zijn uitgesloten, de deelnemer bevestigd door inschrijving voor de Supermoto demo in goede gezondheid te verkeren en heeft geen medische klachten welke de veiligheid van de deelnemer alsmede de veiligheid van anderen in gevaar kunnen brengen.

De organisatie mag te alle tijde de deelname voortijdig stoppen als blijkt dat de deelnemer zich niet aan de instructies houdt of een gevaar blijkt voor omstanders. Tijdens de demo dient een deugdelijke helm gedragen te worden, een lederen overall, een lederen combi of andere geschikte motorkleding(incl.schoeisel)gedragen te worden.

Tevens is de deelnemer in het bezit van een geldig rijbewijs en/of KNMV licentie en voldoet het deelnemende voertuig aan het technisch reglement van de KNMV zoals gebruikelijk in de Supermoto competitie.

Deelnemer dient akkoord te gaan met de voorwaarden en het formulier te ondertekenen. Gaat hij/zij niet akkoord dan weigert de organisatie deelname aan de demo.

De organisatie behoudt zich te alle tijde het recht voor de demo uit te stellen, of zelfs geheel af te gelasten als de situatie dit noodzakelijk maakt.

In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Historische Motorrace Rockanje.
Klik hier voor Verklaring / aansprakelijkheidformulier.

 

Het inschrijfgeld voor deelname aan de Demo Supermoto is € 50,00 per deelnemer. 
Dit bedrag dient uiterlijk op 1 mei 2022 te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL88 RABO 0152 2739 21(Rabobank Rockanje)
t.n.v. Stichting Historische Motorrace Rockanje o.v.v. deelname Demo Rockanje Supermoto en naam en rijnummer.

Verdere informatie zoals bevestiging deelname, tijden sluiting circuit, etc. volgen na sluiting inschrijving.
Het bestuur van de Stichting Historische Motorrace Rockanje wenst u veel plezier tijdens de 21e editie van de Rockanje Classic Races.


*** Velden met een * zijn verplicht!