Inschrijving Rockanje Klasse

De inschrijving voor de Rockanje Klasse 2021 is weer geopend,

Zoals eerder deze week duidelijk is geworden is het verboden om nog evenementen te houden tot in ieder geval 1 juni 2020.
Dit feit houdt in dat ook wij helaas gedwongen zijn om de Rockanje Classic Races, gepland voor 16 mei 2020, uit te stellen.
Het bestuur heeft na een kort overleg besloten om de Rockanje Classic Races die gepland stonden voor 16 mei 2020 te verplaatsen naar 29 mei 2021.

In 2021 worden de Rockanje Classic Races voor de 21e keer verreden.
Ook dit jaar zal de Rockanje klasse onderdeel uitmaken van het programma.
De Rockanje Classic Races demo's zijn op zaterdag 29 mei 2021.


De deelnemer van de “Rockanje Klasse” gaat akkoord met de volgende zaken:

Ik doe mee op eigen risico, en in geval van ongeluk-en/of letselschade doe ik afstand van het recht de organisatie (Stichting Historische Motorrace Rockanje) aansprakelijk te stellen voor geleden schade.
Beoogde deelnemers met rug en of hartklachten zijn uitgesloten,de deelnemer bevestigd door inschrijving voor “de Rockanje Klasse” in goede gezondheid te verkeren en heeft geen medische klachten welke de veiligheid van de deelnemer alsmede de veiligheid vananderen in gevaar kunnen brengen.
De organisatie mag te alle tijde de deelname voortijdig stoppen als blijkt dat de deelnemer zich niet aan de instructies houdt of een gevaar blijkt voor omstanders. Tijdens de demo dient een deugdelijke helm gedragen te worden, een lederen overall, een lederen combi of andere geschikte motorkleding(incl.schoeisel)gedragen te worden.
Tevens is de deelnemer in het bezit van een geldig rijbewijs en voldoet het deelnemende voertuig aan het technisch reglement*.
Deelnemer dient akkoord te gaan met deze voorwaarden. Gaat hij/zij niet akkoord dan weigert de organisatie deelname aan de demo. De organisatie behoudt zich te alle tijde het recht voor de “Rockanje Klasse” uit te stellen, of zelfs geheel af te gelasten als de situatie dit noodzakelijk maakt.
In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Historische Motorrace Rockanje.
*Eventuele uitzonderingen ter beoordeling van het bestuur.

De inschrijving voor de Rockanje Klasse sluit op 31 maart 2021.

Lees voor het inschrijven het technisch reglement door. 

*** Velden met een * zijn verplicht!
Het inschrijfgeld voor deelname aan de Rockanje Klasse is €85,00 per deelnemer. 
Dit bedrag dient uiterlijk op 1 mei 2021 te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL88 RABO 0152 2739 21(Rabobank Rockanje) t.n.v. Stichting Historische Motorrace Rockanje o.v.v.deelname Rockanje Klasse en naam.
Het bestuur van de Stichting Historische Motorrace Rockanje wenst u veel plezier tijdens de 21e editie van de Rockanje Classic Races.