Technisch reglement Rockanje Klasse

Technisch reglement Rockanje Klasse 2022.
Beoordeling van de regels ligt bij het bestuur van de Stichting Historische Motorrace Rockanje. (verder te
noemen SHMR)
Niet toegelaten worden:
Motoren die technisch en of motorisch niet in orde zijn.
Belangrijk is:
De demonstratie mag niet ten koste gaan van de veiligheid.
De SHMR hecht grote waarde aan de veiligheid van alle betrokkenen, inclusief het publiek.
De SHMR is afhankelijk van vele vrijwilligers en naleving van de regels.
De kunst van het demorijden:
Ten eerste het laten zien van de motoren aan het publiek en ten tweede het proberen van zo regelmatig
mogelijk rondjes te rijden.
Dit rijden mag natuurlijk niet ten koste gaan van alles, omdat het geen racewedstrijd is moet er
vanzelfsprekend wel eens geremd of het gas losgelaten worden voor een mederijder.
Voor ons allemaal staat de veiligheid en gezelligheid voorop en we willen na afloop ook weer rechtop naar
huis als een trotse bezitter van een unieke motorfiets in een optimale staat.
Deelnemers aan de Rockanje klasse die een moderne motor rijden maar bij uitzondering worden
toegelaten dienen hun gedrag aan te passen aan de overige motoren uit de historie van de straatraces.
Dit betekent dat de snelheid dient te worden beperkt in lijn met de overige deelnemers, de deelnemers
met moderne motoren die zich hier niet aan conformeren zullen uit de demo worden verwijderd door
middel van een zwarte vlag.

Het technisch reglement is van toepassing op de motoren en persoonlijke uitrusting bij deelname aan de

Rockanje Classic (Rockanje klasse). Er wordt van uit gegaan dat het motorrijwiel technisch en optisch in
algehele goede conditie is en daarmee voldoet aan de eisen/regels zoals de SHMR verlangt.

1. Brandstoftank en olietank

Vuldoppen moeten lekvrij afsluiten en zodanig gesloten en gezekerd zijn, dat losraken tijdens het rijden
of bij een val voorkomen wordt. Kranen mogen niet lekken.
Olieleidingen dienen bij voorkeur te zijn voorzien van een aangeperste wartel (geen slangenklemmen) .
2. Brandstof

Er mag alleen gereden worden met normaal verkrijgbare handelsbenzine, alle andere soorten brandstof
zijn verboden.
3. Olieverlies

Alle motorrijwielen dienen te zijn voorzien van een vilt of schuimrubber plaat, om eventueel olieverlies op
te vangen.
Deze plaat dient het motorblok en de versnellingsbak zoveel mogelijk af te dekken. Het ter keuring
aangeboden motorrijwiel dient lekvrij te zijn en de plaat dient schoon en droog te zijn.
4. Ontluchtingen

Alle ontluchtingen dienen uit te monden in een opvangreservoir van voldoende capaciteit.
Deze reservoirs dienen verticaal bevestigd te zijn. Andere voorzieningen om eventuele brandstoffen of
olieverliezen op te vangen op een degelijke manier gemonteerd kunnen worden toegelaten op basis van
goedkeur door technische keuring (bij twijfel kan vooraf contact worden opgenomen via
info@rockanjeclassic.nl).
5. Stuuruitslag

De stuuruitslag naar beide zijden mag maximaal 30° zijn en moet een "harde" aanslag hebben.
Met de voorvork tegen de aanslag moet er een hand (vuist) tussen tank en stuur kunnen.
6. Speling
Het balhoofd, de achtervorklagering en ook de wiellagers mogen geen voelbare ruimte hebben.
Kettingwielen en kettingen van zowel de primaire als secundaire transmissie mogen niet abnormaal
versleten zijn.

7. Grondspeling

Solomotoren moeten onbelast over een hoek van 50° naar links en naar rechts gekanteld kunnen worden
zonder dat daarbij een deel van de motorfiets de grond raakt. (exclusief banden) Denk met name aan de
hoogte van de voetsteunen.
8. Wielen
Gevlochten spaakwielen zijn toegestaan, deze dienen zonder speling of gebroken spaken ter keuring
worden aangeboden.
Indien er in het originele motortype wielen waren gemonteerd van een (aantoonbare) afwijkende
construcite of diameter, is dat toegestaan.
9. Banden
De banden dienen bij voorkeur goedgekeurd te zijn voor de openbare weg. Dienen geen droogtescheuren
of andere ouderdomsverschijnselen of beschadigingen te vertonen. Uitsluitend geprofileerde banden zijn
toegestaan. De minimum profieldiepte bedraagt 1,5 mm. De ventielen van het type Schröder
(autoventiel) dienen te zijn voorzien van (metalen) stofdoppen.
10. Remmen
Alle motorrijwielen moeten zijn uitgerust met ten minste twee krachtige en goed functionerende remmen
(op ieder wiel één) die onafhankelijk van elkaar werken.
11. Geluid en uitlaatsysteem
Maximum toelaatbaar is 98 dB(A). Het uitlaatsysteem dient degelijk bevestigd te zijn en evenwijdig aan
het motorrijwiel mee naar achteren te lopen. De uiteinden mogen niet naar de zijkant uitsteken.
12. Borgen
Aftappluggen voor olie, vuldoppen e.d. voor olie, oliefilter (deksels), bevestiging van uitlaat,
kortom alle onderdelen die los kunnen trillen moeten met draad geborgd zijn.
13. Hendels
De bedieningshendels (rem en koppeling) moeten aan de greep (uiteinde) bolvormig zijn.
De diverse hendels moeten elk een afzonderlijk draaipunt hebben.
14. Gashendel
De gashendel moet van zodanige constructie zijn, dat wanneer het niet aangeraakt wordt vanzelf sluit,
waardoor de gasschuif(-ven) vrijwel sluit(en).
15. Handvatten
De uiteinden mogen geen scherpe randen bevatten.
16. Kabels
De kabels moeten in goede conditie zijn. De kabelnippels moeten gesoldeerd zijn, dus geen
schroefnippels.
17. Schermen
Open draaiende delen zoals kettingen, koppelingen e.d. dienen op deugdelijke wijze te zijn afgeschermd
teneinde te voorkomen. dat rijders daarin met enig lichaamsdeel of kleding bekneld kunnen geraken.
Als een volledige kuip niet aanwezig is, is een voorspatbord verplicht.
18. Kleding/helmen
Verplicht zijn in elk geval lederen kleding, lederen laarzen (minimaal enkelhoogte) en handschoenen.
Over helmen: een deugdelijke en goed passende (integraal) helm met z.g. E-keur en idem
gelaatsbescherming is verplicht.
19. Slotbepaling
In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de SHMR.

Download Technisch reglement Rockanje Klasse